MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Bírságok

- Fakitermeléssel összefüggő erdőgazdálkodási bírságok

Fakitermelés adminisztrációs menetrendje dióhéjban:

 • van erdőgazdálkodó
 • van jogosult erdészeti szakirányító
 • van erdőterv
 • van erdőtervi előírás a fahasználatra
 • előzetes bejelentés
 • bejelentés beérkezésétől (nem a postára adás) 30 nap eltelt és nem érkezett határozat az erdészeti hatóságtól
 • erdőrészlet határának kitűzése
 • kitermelendő fa szakszerű megjelölése (kivéve véghasználat)
 • műveleti lap (szakirányító)
 • vegetációs időn kívüli végrehajtás (véghasználatnál egyedi szabályok lásd 3) pont)
 • fakitermelési munka végrehajtójának megbízás a kitermelésre erdőgazdálkodótól + műveleti lap
 • gondoskodni az erdő talajának védelméről
 • szállítónál szállítójegy
 • bejelenteni az erdészeti hatóságnál a fakitermelés végrehajtását

1) Fahasználati tevékenységet csak erdőgazdálkodó végezhet vagy végeztethet, az Erdőtörvény szerinti bejelentés megtételét követő 31. naptól (védett erdő esetén határozat kézhezvételétől.)

Bejelentés nélkül végzett fakitemelés esetén kitermelt faanyag után köbméterenként 20.000 Ft-os erdőgazdálkodási bírság szabható ki, ha az erdőgazdálkodó:

 • ilyen fakitermelésre megbízást adott
 • ha a fakitermelésről tudomással bírt és az erdészeti hatóságnak haladéktalanul nem jelentette
 • a bejelentés hatósághoz történő beérlezésétől számított 31. nap előtt kezdte meg a fakitermelést.

2) Az Erdőtörvény 73§ (1) bekezdése előírja, hogy bizonyos fahasználatok esetén a kivágásra tervezett fákat a fakitermelés megkezdése előtt szakszerűen meg kell jelölni, melyet a jogosult erdészeti szakirányító tehet meg. Enélkül a tervezett és bejelentett gyérítés, készletgondozó fahasználat, fokozatos felújítóvágás, szálalóvágás, szálalás, egészségügyi fakitermelés, és egyéb termelés NEM KEZDHETŐ MEG.

Hektáronként 50.000 Ft erdőgazdálkodási bírsággal sújtható az erdőgazdálkodó, ha

 • gyérítés, készletgondozó fahasználat, fokozatos felújítóvágás, szálalóvágás, szálalás, egészségügyi fakitermelés, és egyéb termelés esetén a kivágásra tervezett fák előzetes szakszerű megjelölése nélkül kezdi meg a fakitermelést
 • kivétel (ahol vagy amikor nem kell jelölni): faültetvény, kultúrerdő, ápoló és tisztítóvágás, felújítóvágás végvágása, szálalóvágás végvágása, tarvágás

3) Véghasználat végrehajtásának időpontja: A bejelentett és végrehajtható véghasználatot  / szálalás csak meghatározott időszakban lehet elvégezni, amelyek lehetnek a következők:

 • szeptember  és március 31 között az erdőrészletre vonatkozó erdőfelújítási előírás természetes mageredetű és újulat is van területen. Amennyiben ezen időszakon kívül ( március 31 után és szeptember 1-e előtt) szeretné elvégezni a fenti tevékenységet, akkor azt csak időjárási körülmények miatt teheti, és az erre vonatkozó engedélyt külön kérelmezni kell az erdészeti hatóságtól. Ha ilyen külön engedéllyel nem rendelkezik és a természetes mageredetű erdőfelújításra az erdőtervben előírt újulattal rendelkező erdőrészletekben véghasználatot, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalást március 31 és szeptember 1 között végzett, akkor hektáronként 400 000 ft erdőgazdálkodási bírság szabható ki az erőgazdálkodóra.
 • szeptember 1 és május 1 között: Ha a véghasználattal érintett AKÁC erdőrészletre sarjeredtű természetes felújítási mód az előírás. Sarjeredetű természetes felújítás alkalmazásánál -  akác esetében május 1. és szeptember 1. között fakitermelést végez, akkor az erdőgazdálkodó hektáronként 200 000 Ft erdőgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető.
 • szeptember 1 és április 1. között: Ha a véghasználattal érintett NEM AKÁC erdőrészletre sarjeredtű természetes felújítási mód az előírás. Sarjeredetű természetes felújítás alkalmazásánál -  NEM akác esetében április 1. és szeptember 1. között fakitermelést végez, akkor az erdőgazdálkodó hektáronként 200 000 Ft erdőgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető.
 • Evt 73§ (3): Az újulattal rendelkező erdőrészletekben véghasználatot, szálalást csak olyan időpontban és olyan technológiával lehet végrehajtani, amelyik az erdő felújulásának sikerességét, a visszamaradó állományt és a talajt nem veszélyezteti. Ha ezt az előírást az erdőgazdálkodó megsérti, akkor az újulat, a visszamaradó állomány károsodásának mértékétől függöen hektáronként 50 000 Ft-tól 500 000 ft-ig terjedhet az erdőgazdálkodói bírság.

4) A fakitermelési munka végrehajtója köteles a munka elvégzésére jogosító, az erdőgazdálkodó által kiállított okiratot (pl szerződés) és a jogosult erdészeti szakszemélyzet által kiadott erdőgazdálkodási műveleti lapot vagy annak másolati példányát a munkavégzés során magánál tartani, és azt az arra jogosult személynek felszólítására bemutatni. Amennyiben ezeket nem teljesíti, az alkalmanként 20.000 Ft-os erdőgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető.

5) Evt 90. § (1) bek-e értlmében az erdőgazdálkodó vagy a jogosult erdészeti szakszemélyzet az erdőből kitermelt faanyag származásáról a szállításhoz köteles  szállítójegyet  kiállítani, melynek alapja az erdőgazdálkodási műveleti lap. Amennyiben ez nem kerül kiállításra, alkalmanként 30.000 Ft-os erdőgazdálkodási bírság kizabását vonja maga után.

6) Érdemes tudni azt is, hogy erdőben végzett bejelentés nélküli fakitermelés a hatályos Büntetőtörvénykönyv szerint bűncselekmény, értékhatártól függetlenül, vétségi kategória, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design