MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Köszönjük szépen!

 
Jótanácsok / Fát akarok vágni

Erdőben, szabad rendelkezésű erdőben vagy fasorban

Fakitermeléshez az első lépés nem a fűrész!

 Fakitermelés előtt az első kérdés, hogy hol szeretnék fát vágni. Azaz erdőben, szabad rendelkezésű erdőben vagy fásításban?

 Erdő: az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő. Ez független az adott helyrajzi szám ingatlan-nyilvántartási művelési ágától, tehát egy hrsz szerepelhet az Adattárban attól, hogy szántóként van nyilvántartva.

Nagy általánosságban ha 0,5 ha-t meghaladja a fával borított terület, akkor jó esély van rá, hogy az Adattárban szerepel.

Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megállapítani, ha az illetékes erdészeti hatóságnál ügyfélfogadási időben megkérdezzük, hogy a hrsz-unk szerepel-e az Adattárban.

 Ha igen: fakitermelést csak a bejegyzett erdőgazdálkodó (azaz földhasználó) végezhet, erdőtervi előírás alapján, éves tevékenység bejelentésének a tudomásul vételét követően.

Erdőgazdálkodó bejegyzése: lásd www.merdo.hu/erdészeti igazgatás/Nyilvántartásba vétel

 Az erdőgazdálkodó bejegyzése után az erdészeti hatóság hivatalból megküldi az erdőterv határozatot. Az erdőterv határozat tartalmazza az erdőrészlet leírólapokat – erdőtervi előírásokat és adattári adatokat– és az erdészeti térképet.

Ez alapján az erdészeti szakszemélyzet (szakirányító) az éves tevékenység bejelentése nyomtatványon betervezi az elvégezhető fakitermelést.

A bejelentést a tervezett munka megkezdése előtt legalább 21 nappal kötelező bejelenteni.

Az erdészeti hatóság a bejelentést megtilthatja, feltételhez kötheti – ezekben az esetekben határozatot küld 21 napon belül.

Ha az erdészeti hatóság a bejelentést tudomásul veszi, akkor nem küld külön értesítést, tehát nekünk kell számon tartani a beküldés dátumát. Legyük figyelmesek, mert a hatósághoz a beérkezés napja nem esik egybe a postára adás napjával, érdemes tértivevényesen megküldeni az éves tevékenység bejelentést.

A következő lépés még mindig nem a fakivágás: az erdészeti szakszemélyzetünk (szakirányítónk) úgynevezett műveleti lapot állít ki részünkre, amely alapján tudni fogjuk hol, mennyit és mit meddig vághatunk.

 A faanyag szállításához szigorú sorszámadású szállítójegy kiállítása szükséges, az EUTR és EKÁER bejelentésről se feledkezzünk meg.

 A fakitermelés befejeztével a végrehajtásának bejelentéséről az Erdőtörvényben meghatározott határidőben szintén gondoskodni kötelező.

 Erdőben a fent írtak be nem tartásával végzett fakitermelésnek egyrészről közigazgatási szankciója lehet: erdőgazdálkodási bírság, másrészről büntetőjogi következménye is lehet: már a szabálysértési értéke elkövetett lopásért is két évig terjedő szabadságvesztés járhat.

 Szabad rendelkezésű erdő: vannak az Országos Erdőállomány Adattárban szabad rendelkezésű erdőként nyilvántartott területek. Ebben az esetben a tervezett fakitermelést a földhasználónak kell beadnia, a kötelezően használandó nyomtatványon. Elérhető a portal.nebih.gov.hu/ugyintzes/noveny/nyomtatványok oldalon.

A földhasználó ez esetben vagy a szabad rendelkezésű erdőre bejegyzett erdőgazdálkodó vagy a Földhivatalnál a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó.

A fakitermelés tervezett megkezdését megelőző 21 nappal kell bejelenteni. A bejelentésben meg kell nevezni a kitermelésre kerülő pontos erdei fafajokat, nem elegendő annyit írni, hogy nyárfa, azt is meg adni, hogy ezen belül milyen nyár (pl. fekete, fehér, nemes stb).

 Amennyiben a kitermelt fát értékesíteni kívánja a bejelentő, akkor a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek kell a kitermelésre kerülő fa mennyiségét meghatározni és a bejelentést ellenjegyezni.

 A szállítójegy, EKÁER és EUTR szabályok betartása itt is kötelező.

 Fásítás avagy fasor:

 Minden 10 cm. tőátmérő feletti erdei fafaj kitermelését be kell jelenteni az illetékes erdészeti hatósághoz, a kötelezően alkalmazandó nyomtatványon. Csak a földhasználó adhatja be, és amennyiben nem a használt földnek a teljes területét érinti a fakitermelés, akkor térképet is mellékelni kell a bejelentéshez.

 Amennyiben a kitermelt fát értékesíteni kívánja a bejelentő, akkor a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek kell a kitermelésre kerülő fa mennyiségét meghatározni és a bejelentést ellenjegyezni.

 A fakitermelés tervezett megkezdését megelőző 21 nappal kell bejelenteni. A bejelentésben meg kell nevezni a kitermelésre kerülő pontos erdei fafajokat, nem elegendő annyit írni, hogy nyárfa, azt is meg adni, hogy ezen belül milyen nyár (pl. fekete, fehér, nemes stb).

A fakitermelést az erdészeti hatóság feltételhez kötheti vagy megtilthatja, ebben az esetben 21 napon belül határozatot küld.

Ha az erdészeti hatóság a bejelentést tudomásul veszi, akkor nem küld külön értesítést, tehát nekünk kell számon tartani a beküldés dátumát. Legyük figyelmesek, mert a hatósághoz a beérkezés napja nem esik egybe a postára adás napjával, érdemes tértivevényesen megküldeni az éves tevékenység bejelentést. Ha ajánlott küldeményként adják postára, akkor az ajánlott szelvényt meg kell őrizni!

 A szállítójegy, EKÁER és EUTR szabályok betartása itt is kötelező.

 Amennyiben a földrészlet zártkertként van nyilvántartva, akkor az ott végzendő fakitermelés nem tartozik az erdészeti hatóság hatáskörébe.

 

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design