MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Bírságok

- Fakitermeléssel összefüggő erdővédelmi bírság

  1. Illetéktelenek által elkövetett fakitermelés: Aki az Erdőtörvényben és végrehajtási rendeletében foglalt fa kitermelésre foglalt előírásokat megszegi (ez vonatkozik az erdőkre, szabad rendelkezésű erdőkre és fásításokra/fasorokra is), a kitermelt fa mennyisége után köbméterenként 30.000  Ft, de minimum 30.000 Ft erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
  2. Az erdő látogatójának  - a munkavégzésre jogosultakon kívül, amit az erdőgazdálkodótól származó okirattal és az erdész szakirányítótól származó műveleti lappal igazolhat - tilos motorfűrészt, 500g-nál nagyobb fejszét, vagy 30 cm-nél nagyobb kézifűrészt magánál tartani. Aki ezt a szabályt megszegi, 10.000 Ft, motorfűrész esetén 20.000 Ft erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
  3. Amennyiben egy erdőterületen  a tulajdonos(ok) / egyéb jogosult (és nem a jogerős határozattal nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó) fakitermelést végeznek, vagy erre megbízást adnak, illetve erről tudomással bírnak és azt haladéktalanul nem jelentik az erdészeti hatóságnak, a kitermelt faanyag után köbméterenként 20.000 Ft erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
  • Gyakorlati esetek:
  • Van bejegyzett edőgazdálkodó a közös tulajdonú erdőterületen, és a tulajdonosok fakitermelést végeznek vagy végeztetnek. Az erdőgazdálkodó haladéktalanul bejelenti az erdészeti hatósághoz és a rendőrséghez, akkor Ő mentesül az erdőgazdálkodási bírság megfizetése alól. A rendőrség megállapítja, hogy ki(k) végezte a fakitermelést, megállapítja, hogy erdőben engedély nélküli fakitermelést végeztek, és ezért vétség elkövetése miatt a büntető eljárást megindítja. Az erdészeti hatósághoz tett bejelentés alapján a tulajdonossal szemben pedig erdővédelmi bírság is kiszabható.
  • Nincs erdőgazdálkodó, és  a területen fakitermelést végeztek, az erdő tulajdonosa(i) bejelentést, feljelentést nem tettek. Az erdészeti hatóság helyszíni hatósági ellenőrzés során észleli a fakitermelést. Az erdővédelmi bírság kiszabására megindítja az eljárást az erdő tulajdonosaival/egyéb jogosultjaival szemben, és tulajdoni hányad arányában megállapítja a fizetendő bírságot. Mivel a bejelentési kötelezettséget a tulajdonos(ok) elmulasztotta, nem mentesül az erdővédelmi bírság alól.
 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design