MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Bírságok

- Erdőgazdálkodási bírságról általában

Erdőgazdálkodási bírság elsősorban az erdőgazdálkodóval, annak hiányában az erdő tulajdonosával/tulajdonosaival/egyéb jogosultjaival szemben szabható ki.

Evt 17§ (8) szerint erdőgazdálkodó hiányában az erdő tulajdonosa, vagyonkezelő, haszonélvezeti jogosult köteles felszólítást követően az erdőt károsító hatások és káros tevékenységek elleni védekezésről, a bekövetkezett káros hatások felszámolásáról, az erdő talajának védelméről, az erdő felújításáról gondoskodni, és az erdő őrzésére vonatkozó kötelezettségeknek eleget tenni. Amenniyben ennek nem tesz eleget, akkor az erdő veszélyeztetésének mértékétől függően alkalmanként 100.000-tól 500.000 forintig terjedő erdőgazdálkodási bírság szabható ki.

2009. évi XXXVII törvény 107§-a sorolja fel az okokat, amiért erdőgazdálkodási bírság szabható ki, és a 143/2009 (VII.6) Kormányrendelet szabályozza a bírság mértékét.

Az egyes alcímekben a két vonatkozó jogszabály összedolgozva, az okok és következmények kirészletezve találhatóak.

Az eljárás menete általában a következő:

Az erdészeti hatóság vagy az éves fahasználati/erdősítési műszaki átvetelkor tartott helyszíni szemlén, vagy bejelentésre tartott helyszíni szemlén észleli az Erdőtörvény előírásainak megsértését. A helyszíni szemléről szóló előzetes értesítés nem kötelezettsége a hatóságnak. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyv másolati példányának megküldésével értesíti az ügyfele(ke)t az eljárás megindításáról. Az ügyfél joga, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tegyen az erdészeti hatóságnál a jegyzőkönyv észrevételeire. Amennyiben nem értelmezhető valamennyi megállapítás a jegyzőkönyvben, konzultáljon erdészeti szakirányítójával. Mindenképpen értelmezzék a megállapításokat, és mérlegelkéj a lehetőségeket.

az erdészeti hatóság döntést hoz, és amennyiben bírság kiszabására kerül sor, akkor azt határozatban küldi meg az érintetteknek. A határozatban indokolják döntésüket, így megtudhatják, pontosan milyen okok alapján szabták ki a bírságot. A kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni, így ebben az időszakban mindenképpen keresse fel erdész szakirányítóját, hogy eldönthesse kíván-e élni fellebezéssel. Mindig adott , konkrét esettől függ, hogy érdemes -e a jogorvoslattal élni.

Ha 15 napon belül nem él felebbezéssel, akkor a határozat jogerőre emelkedik, és az abban foglalt fizetési kötelezettséget teljesíteni kell. Az illetékes erdészeti igazgatóságtól lehet kérni részlet-fizetés engedélyezését.

Felhívom figyelmüket, hogy a jogerős határozattal megállpított erdőgazdálkodási bírság köztartozásnak minősül, így adk módjára behajtható tartozás.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design