MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Éves gazdálkodás

ÉVES GAZDÁLKODÁS BEJELENTÉSE

Tervezett erdészeti munkák előzetes bejelentése

A nyilvántartásba vett és erdőtervvel rendelkező erdőgazdálkodónak a gazdálkodása érdekében újabb engedélyezési folyamatot nem kell indítania, de minden elvégzésre kerülő erdészeti munkát előzetesen be kell jelenteni az Erdészeti Hatóságnak. A bejelentések egész évben folyamatosan történhetnek. Itt tulajdonképpen jog gyakorlás bejelentéséről van szó, mivel az Erdőfelügyelet csak a legutóbbi körzeti erdőtervezés óta bekövetkezett objektív, külső változások esetén, vagy a gazdálkodóval szemben korábban elrendelt és érvényben lévő szankciók figyelembe vételével írhat elő korlátozást, vagy tiltást. A bejelentéshez csak a hatóság által közzétett FORMANYOMTATVÁNY használható, melyet az erdőgazdálkodó és az erdész szakirányító ír alá. Nem védett terület esetében 3 példányban kell elkészíteni, melyből 1 példányt kell benyújtani az Erdésztei Hatósághoz. Védett terület esetében 4 példány szükséges melyből 2 példányt kell benyújtani az Erdészeti Hatósághoz.

Mellékletek:

  • Ha a tervezett munka csak az erdőrészlet egy részét érinti, akkor a bejelentéshez csatolni kell a tervezett tevékenységgel érintett részterületet ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát.

Erdészeti munkák végrehajtásának bejelentése

Amikor a fenti módon bejelentett erdészeti munka végrehajtásra került, ennek tényét az Erdészeti Hatóságnak be kell jelenteni, melynek féléves ciklusai vannak.

Határidők:

Tárgyév július 31.:

Erdőművelési feladatok, melyek a tárgyévet megelőző év június 30-a után lettek elvégezve.

  • új erdő első ültetése
  • új erdőben elvégzett szükséges pótlást,
  • az erdőfelújításban végzett tuskózást
  • erdőfelújításban végzett mélyforgatást,
  • az erdőfelújítás sikeres első erdősítését
  • az erdőfelújításban elvégzett szükséges pótlást,
  • az erdősítés befejezési feltételeinek teljesülését,

Fahasználatok, melyek a tárgyév január 1. és június 30. között lettek elvégezve.

  • fahasználatokat: tisztítás, gyérítés, készletgondozó használat, tavágás, fokozatos felújítóvágás,szálaló vágás, szálalás, egészségügyi fakitermelés, egyéb faitermelés;

Tárgyévet követő év január 31.:

Fahasználatok, melyek a tárgyév július 1. és december 31. között lettek elvégezve.

  • fahasználatokat: tisztítás, gyérítés, készletgondozó használat, tavágás, fokozatos felújítóvágás,szálaló vágás, szálalás, egészségügyi fakitermelés, egyéb faitermelés;

Mi történik a bejelentéssel az Erdészeti Hatóságnál?

A hatósághoz történő beérkezéstől számított 30 napon belül, 100 erdőrészletnél, vagy 500 ha-nál nagyobb területet érintő bejelentés esetén 45 napon belül az Erdészeti Hatóság korlátozást, vagy tiltást írhat elő. Ha ez nem történik meg, akkor a 31., illetve a 46. napon a bejelentett munka elkezdődhet. 

Fahasználati munkát csak az erdőrészlet határok kijelölése után (elmaradása bírságolható!) és a jogosult erdészeti szakszemélyzet ( erdész szakirányító ) által kiadott műveleti lapnak megfelelően lehet végezni, ezért minden esetben jelezze fakitermelési szándékát erdészeti szakirányítójának.

Mi a következménye a bejelentés elmulasztásának?

Ha bejelentés nélküli fakitermelésre megbízást adott vagy tudomással bírt, illetve a bejelentés elbírálására nyitva álló határidő lejárata előtt kezdte meg a tevékenységet: a kitermelt faanyag után köbméterenként 0,2 EJA, azaz köbméterenként 20.000 Ft erdőgazdálkodási bírság kiszabását vonja maga után.

Ha egyéb fakitermeléssel nem járó tevékenység esetében elmulasztotta a bejelentést vagy a bejelentés elbírálására nyitva álló határidő lejárata előtt kezdte meg a tevékenységet: a jogsértéssel érintett erdőrészletenként 0,1 EJA azaz erdőrészletenként 10.00 Ft erdőgazdálkodási bírság kiszabását vonja maga után.

Jogszabályi háttér: Evt 41§, Vhr 23-24§, Evt 107§ (1) a és b pontja,  143/2009. (VII. 6.) Korm. Rendelet az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról  3§ (1) a és b pontja

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design