MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Jótanácsok / Erdőgazdálkodó váltás egyszerűen

Lehet-e erdőgazdálkodó, akinek az adás-vétele még nincs bejegyezve?

A Földforgalmi törvény (2013.évi CXXII törvény) előírásai szerint a termőföld adás-vételi procedúra jelentősen megváltozott. A hosszabb eljárás miatt érdemes végig gondolni, hogy a földhasználati jogot már az adás-vételi szerződéssel egyidejűleg rendezze a tulajdont szerző (amennyiben nincs olyan földhasználó a területen, akinek szerződése nem szüntethető meg közös megegyezés nélkül- haszonbérlet).

A használati jog megszerzése (erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés érvényesítése, erdőgazdálkodóként való bejegyzés) párhuzamosan folyhat a tulajdonjog megvásárlásának ügyével. Tekintettel arra, hogy jelenleg termőföld adásvétele körülbelül 150 napos eljárás, célszerű is a használati jog megszerzését is elindítani. Ez előnyös lehet a támogatások igénylésénél is, illetve a visszterhes vagyonszerzés után fizetendő illeték- vagyis az alóli mentesség - szempontjából sem mindegy, hogy mikortól kerülünk be erdőgazdálkodóként.

Azonban minden esetben számolni kell a kockázatokkal is. Nem mindegy, hogy milyen földhasználati szerződést kötünk, hiszen előfordulhat, hogy "kivásárolja" egy elővásárlási jogosult a tulajdont.

Nem mellékes továbbá, hogy a frissen megkötött földhasnzálati szerződés nem alapít elő-vásárlási jogot, hiszen azt csak a már 3 éve bejegyzett földhasználót illeti meg.

Nyilvánvalóan a földhasnzálati szerződés nem irányulhat a jogszabályi korlátozások és tilalmak megkerülésére.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design