MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Jótanácsok / Új szabályok - dióhéjban

Egyes támogatási jogcímek módosítása 2014.11.19-én

Tisztelt Magánerdőkért Egyesületi tagok,

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a legfrissebb, erdőgazdálkodókat is érintő jogszabály változásról:

 

2014.11.19-én megjelent 157. számú Magyar Közlönyben, a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet módosította az alábbi, az erdőgazdálkodókat érintő rendeleteket.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet [a továbbiakban: 25/2012. (III. 20.) VM rendelet] 10.  § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ügyfél a 2. §-ban felsorolt műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 9-ig végezheti el.”

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Építési engedély-köteles beruházásoknál az ügyfél a kifizetési kérelemhez mellékeli

a) az illetékes építési hatóság jogerős használatbavételi engedélyének másolatát,

b) – ha a  használatbavételi engedély még nem emelkedett jogerőre – a  nem jogerős használatbavételi engedély másolatát, vagy

c) – ha a használatbavételi engedélyt az ügyfél még nem kapta kézhez – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásának igazolását.

(4a) A  (4)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott esetben a  kifizetési kérelemhez kapcsolódó kifizetésre csak azután kerülhet sor, hogy az ügyfél a jogerős használatbavételi engedély másolatát annak kézhezvételétől számított 5 napon belül, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig megküldi az  erdészeti hatóság részére. Az  MVH a  kifizetési eljárást a  jogerős használatbavételi engedély másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti.”

(2) A 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben az  ügyfél az  építési engedélyköteles beruházások esetében legkésőbb 2015. szeptember 30-ig nem igazolja, hogy rendelkezik az  építési hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedéllyel, abban az esetben az építési engedélyköteles létesítmény vonatkozásában támogatásra nem jogosult.”

 

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet módosítása

(1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet] a következő 22. §-sal egészül ki:

„22.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 9.  § (2)  bekezdés a)  pontot a  8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

(2) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „150 hektár-t” szövegrész helyébe a „100 hektár-t” szöveg lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 7. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:)

„c) 2015. évben

ca) március 1-jétől március 31-ig,

cb) június 1-jétől június 30-ig.”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 10/C. §-ában a „2014. december 15-ig” szövegrész helyébe a „2015. március 31-ig”

szöveg lép.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design