MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Nyilvántartásba vétel

Társult erdőgazdálkodás

Társult erdőgazdálkodás fogalma:

2020. júliusával a fogalom ismét változott, átkerólt az Erdőtrövényből a Földforgalmi törvénybe, a következő szöveggel:

2013.évi CXXII törvény 5§ 25a. pontja: "társult erdőgazdálkodás: a föld használati jogosultságának erdőbirtokossági társulat részére történő átengedése;". Tehát az erdőkezelésbe adás már nem minősül társult erdőgazdálkodásnak.

 2017.szeptember 1 után 2020. július1-ig:

A közös tulajdonú erdőket elsősorban használatba kell venni vagy adni a Földforgalmi törvény és Fétv szerinti jogcímeken a módosított Erdőtörvény figyelembe vételével– azaz nincs használati rend vagy földhasználati szerződés -, és ahol nem kerül ilyen módon földhasználat bejegyzésre az erdészeti hatóságnál, ott erdőbirtokossági társulat alapításával vagy erdőkezelésbe adás útján társult erdőgazdálkodást kötelesek megvalósítani a tulajdonközösségek (Evt 20/A§ (3)bek.).

Erdő esetében a földhasználatot az erdészeti hatóság tartja nyilván. A földhasználót erdőgazdálkodónak hívják. Az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele kérelemre, közös tulajdonú erdő esetén írásba foglalt szerződés alapján történik.

Elsősorban tehát egy közös tulajdonú erdőn a tulajdonosi közösség használati rendet alakít ki, amely során vagy egy személy (3.személy vagy tulajdonostárs használatába adják az egész erdőt) vagy önálló erdőgazdálkodási egységeket kialakítva önállóan veszik használatba a tulajdoni hányadukra eső területet (ebben az esetben 30 méternél keskenyebb és 1 hektárnál kisebb terület nem alakítható ki). Egy önálló erdőgazdálkodási egységbe több tulajdonostárs tulajdoni hányada is kijelölhető.

Amennyiben nem kerül sor az egész erdő használatba vételére vagy önálló erdőgazdálkodási egységek kialakítására, akkor a törvény csak ebben az esetben írja elő a társult erdőgazdálkodási kötelezettséget. Ezt kétféle módon lehet megvalósítani: vagy erdőbirtokossági társulatot alapítanak a tulajdonosok (a meglévő Ebt-hez való csatlakozást ugyan nem írja a jogszabály, azonban úgy vélem lehetséges), vagy erdőkezelésbe adják az erdőt.

2017.szeptember 1 előtt: a közös tulajdonú erdőket kötelező egy személy használatába adni, tehát a társult erdőgazdálkodás megvalósítása kötelező minden olyan esetben, ha a egy erdőnek több, mint egy tulajdonosa van, vagy az erdő több helyrajzi számon van, és azon különböző személyek a tulajdonosok.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design