MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Támogatások / Erdő környezetvédelem

Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatása

Támogatási kérelem beadására jelenleg nincs lehetőség, utoljára 2014 júliusában lehetett benyújtani elektronikus úton.

Az első kifizetési kérelem benyújtására a támogatási határozat közlésétől számított második kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig  van lehetőség a vállalt kötelezettségek elvégzését követően. A kifizetési kérelmet elektronikus úton, az egységes kérelem részeként kell benyújtani május 15-ig.

Az erdő-környezetvédelmi támogatások több célprogramot foglalnak magukba:

a) agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram,

b) szálaló erdőgazdálkodás célprogram,

c) erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram,

d) őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram,

   speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport:

     e) mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram,

     f) a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram,

     g) erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram,

h) véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram,

i) közjóléti célú erdők fenntartása célprogram,

j) erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,

k) természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.

a különböző célprogramok időtartama 1-10 év között változik, leggyakrabban 7 év. A célprogramok egyedi és általános előírásai a vonatkozó támogatási jogszabályban megtalálhatóak.

Lásd 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet, mely elérhető:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125957.263246

A honlapunkon megjelenő információk csak tájékoztató jellegűek. A részletes és aktuális feltételeket, határidőket a támogatási, és egyéb jogszabályok, rendelkezések, határozatok, hivatalos felhívások, közlemények tartalmazzák.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design