MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Nyilvántartásba vétel

Közös tulajdon - többlethasználati megállapodás

A többlethasználati megállapodás.

 Közös tulajdonú termőföld – így erdő – esetén is az Fétv szabályai szerint valamilyen használati rend kialakítására vannak a tulajdonosok kötelezve.

Az Erdőtörvény 2017-ben hatályba lépett módosításáig közös tulajdonú erdő esetében a társult erdőgazdálkodási kötelezettség miatt egy személy használatába kellett adni a teljes erdő területét. Ezt, amennyiben a tulajdonosi közösség maguk közül választott erdőgazdálkodót, többlethasználati megállapodással tudta megvalósítani, tehát úgy alakították ki a használati rendet, hogy az egyik tulajdonostárs a saját tulajdoni hányadának megfelelő területet meghaladó mértékben, az összes többi tulajdonos tulajdoni hányadára eső területrész használatára is jogosultságot (és kötelezettséget) kapott. Ehhez korábban a teljes tulajdonosi közösség egyhangú döntése volt szükséges, majd az Fétv módosításával már a tulajdoni hányadok szótöbbségével rendelkezők is eldönthették a feltételeket, illetve ha 10%-kal rendelkező tulajdonostárs nem értett ezzel egyet, akkor a 2/3 tulajdonjoggal rendelkezők még mindig elfogadhatták a megállapodást.

 Az Erdőtörvény 2017.szeptember 1-ei módosítását követően - a fent írt lehetőségen túl - a többlethasználati megállapodások esetének köre kibővül.

Ezt követően ugyanis nemcsak a teljes erdőterület esetében alakítható majd ki többlethasználat.

A módosítást követően a tulajdonközösség ugyanis olyan használati rendet is kialakíthat, amely során az egyes tulajdonosok tulajdoni hányadára eső területek kijelölésre kerülnek, önálló erdőgazdálkodási egységeket létrehozva.

Ebben az esetben a módosított Erdőtörvényben előírt területi korlátokat azonban be kell tartani: 30 méternél keskenyebb vagy 1 hektárnál kisebb használati terület nem jelölhető ki.

Amennyiben tehát az egyes tulajdonosok tulajdoni hányada nem haladja meg ezeket az arányokat, több tulajdonos kerül kijelölésre egy adott önálló erdőgazdálkodási egységbe. Ezen az önálló erdőgazdálkodási egységen a használat kérdésében az ide kijelölt tulajdonosok dönthetnek – akár úgy is, hogy az adott egységet valamelyikük többlethasználati megállapodással veszi erdőgazdálkodásba.

 A többlethasználati megállapodás minden fajtájára a jogszabályok által előírt kötelező formai és tartalmi elemeket be kell tartani:

Írásba foglalása kötelező, egységes okirat (azonos tartalom), teljes bizonyító erejű magánokirat (két tanú aláírta, minden lap kézjeggyel ellátva a felek és a tanúk által). A földhasználatot szerző fél részéről az új Földforgalmi törvény és az Fétv által előírt nyilatkozatok megtétele kötelező, azok nélkül a megállapodás nem érvényes.

Bizonyos esetekben a hozzájárulást megadottnak lehet tekinteni (közlése nem lehetséges vagy meghiúsul, illetve határidőben a jogosult nem nyilatkozott).

A megállapodást valamennyi tulajdonossal és egyéb jogosulttal közölni kell. Ha ezt személyesen nem tehetik, akkor postai úton (tértivevényesen) is megküldhetik. A tulajdonostársnak az átvételtől számított 60 nap áll rendelkezésére, hogy nyilatkozzon. A tulajdonostársak közötti használati megállapodás nem hatósági jóváhagyás köteles, így az - a tulajdoni nyilatkozati határidő eltelte után - közvetlenül az erdészeti hatósághoz adható be nyilvántartásba vétel céljából, a kérelemmel és a közlést igazoló tértivevényekkel kiegészítve.

Kérem vegyék figyelembe, hogy jelen tájékoztató általános jellegű, nem lehet minden egyes élethelyzetre átfogóan alkalmazni. Keresse szakember segítségét, hogy az Ön esetére vonatkozó szabályokat még a szerződéskötés előtt megismerje!

 

                                                                                                          dr.Balogh Natália

                                                                                              erdészeti jogi szaktanácsadó

                                                                                                      erdojog@gmail.com

                                                                                                       +36 20 294 0449

 

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design