MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Erdő igénybevétel

Mibe kerül az erdőterület igénybevétele?

Érdemes költségkalkulációt végezni az engedélyezési eljárás megindítása előtt! (Lásd Jó tanácsok)

Az erdőterület igénybevételének feltétele lehet az erdővédelmi járulék fizetése, vagy csererdősítés létesítése.

Erdővédelmi járulék fizetése

ez az összeg függ:

 • az igénybevétel típusától (végleges, időleges, rendeltetésszerű használatot akadályozó)
 • az igénybe venni kívánt erdőterület természetességi kategóriájától (természetes-, természetszerű- származék-, átmeneti-,kultúr erdő vagy faültetvény)
 • az igénybe venni kívánt erdő rendeltetésétől (védelmi,közjóléti vagy gazdasági)
 • az igénybe venni kívánt erdő nagyságától
 • az igénybe vett erdő fekvésétől (megyei jogú város területén)

Végleges igénybevétel

Termelésből kivonásért hektáronként (kivett művelési ágba kerül)

 • Védelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő esetén 3.000.000 Ft/ha     
 • Megyei jogú város közigazgatási területén  lévő Védelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő esetén 4.500.000 Ft/ha
 • Megyei jogú város közigazgatási területén  lévő  gazdasági elsődleges rendeltetésű erdő esetén 3.0000.000 Ft/ha
 • Gazdasági rendeltetésű erdő esetén: 2.000.000 Ft/ha

Mezőgazdasági művelésbe vonás:

 • Természetes és természetszerű erdő, valamint védett elsődleges rendeltetésű erdő esetén 2.000.000 Ft/ha
 • Minden más kategóriánál 500.000Ft/ha 

Időleges igénybevétel

 • természetes, természetszerű valamint védelmi rendeltetésű erdő esetén: 300.000 Ft/ha/év
 • minden más kategóriánál 200.000 Ft/ha/év

Az erdőhöz tartozó, az erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületek ( pl.: tisztás, vadföld, erdészeti rakodó stb. ) esetében az erdőre vonatkozó erdővédelmi járulék fele.

Nem kell erdővédelmi járulékot fizetni,

 • amennyiben az erdőt erdészeti létesítmény elhelyezésére vagy árvízvédelmi célokra veszik igénybe,
 • a védett természeti területen lévő faültetvény és kultúrerdő faállomány kipusztulását vagy erdőterv szerinti véghasználatát követő mezőgazdasági művelésbe vonásáért, ha a termőhelyi viszonyok az őshonos fafajokkal történő erdőfelújítást nem teszik lehetővé, melyet az erdőgazdálkodónak részletes termőhelyfeltárással kell bizonyítania,
 • a szabad rendelkezésű erdő és cserjés mezőgazdasági művelésbe vonása esetén,
 • amennyiben az erdő igénybevételének ellentételezéseként az igénybevevő csererdősítést végez

Csereerdősítés létesítése

 • kultúr és faültetvény természetességi állapotú erdő esetén az igénybe vett erdővel legalább      azonos területű, azzal megegyező vagy attól magasabb természetességi állapotú erdő telepítéséről gondoskodik,
 • természetes, természetszerű, származék-, átmeneti természetességi állapotú erdő esetén az igénybe vett erdő területénél másfélszer nagyobb területű, az igénybevett erdővel megegyező vagy attól magasabb természetességi állapotú erdő telepítéséről gondoskodik.

Kötelező csereerdősíteni:

 1. természetes és természetszerű erdő ötezer négyzetméter vagy azt meghaladó mértékű igénybevétele esetén, vagy
 2. ha az adott térségben az erdő csökkenésének tilalmáról külön jogszabály rendelkezik (pl Balaton környéke).
 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design