MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Jótanácsok / Az ügyfél jogai az eljárásokban

6. A hatóság kártérítési és kártalanítási kötelezettsége

A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti (kártérítés). A hatóság jogszerű károkozás esetén a kártalanítás szabályai szerint ellensúlyozza az okozott kárt (kártalanítás).

Itt fenn kell állni a polgári jogban megkövetelt 4-es feltételnek: hatóság tevékenysége/mulasztása; kár bekövetkezte; ok-okozati összefüggés a tevékenység/mulasztás és a kár bekövetkezte között; felróhatóság. Ezen kívül viszgálják, hogy a károsult kárenyhítési kötelezettségének teljes egészében eleget tett-e.

Példa: 2011.év végén elhunyt az erdőgazdálkodó, akinek EMVA támogatással érintett edőtelepítése volt. Az örökös 2012.februárjában benyújtotta a kötelezettség átvállalási kérelmet az MVH-hoz, és egyidejűleg benyújtotta az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi kérelmét is az erdészeti hatósághoz. Az MVH döntést hozott 2012 április végén, a támogatást "átírta" az örökösre. Az örökös 2012.május 15-én benyújtotta kifizetési kérelmét. Az erdészeti hatóság a nyilvántartásba vételi határozatot 2012. augusztusában hozta meg. Az MVH a kifizetési kérelmet elutasította, mivel az örökös 2012.június 30-ai Országos Erdőállomány Adattár adatai szerint nem volt erdőgazdálkodó az erdőterületen, így 6500 Euro támogatás kifizetésétől esett el az örökös. A fenti szabály szerint amennyiben az erdészeti hatóság azért nem hozott döntést a nyilvántartásba vételi ügyben a rá irányadó határidőn belül, mert túl sok ügy van és kevés ügyintéző, az a felróhatóságot, a mulasztást, az okozati összefüggést és a kér bekövetkeztét is kimeríti. Ha azonban hiánypótlási felhívásként kiszabott eljárási djíat az örökös nem fizette be és azért "állt" az ügy, akkor nem áll meg sem a kártérítés, sem a kártalanítás.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design