MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Bírságok

- Erdőfelújítással, állomány neveléssel összefüggő erdőgazdálkodási bírságok

Mikor állapítható meg erdőfelújítási kötelezettség?

  • véghasználat után
  • az erdő bármilyern okból kipusztult
  • faanyagtermelő erdőben az erdő záródása a terület hetven százaléka alá csökkent

Kinek a kötelezettsége?

  • erdőgazdálkodó, akkor is, ha az erdőfelújítási kötelezettség a használati jog bejegyzése előtti okból áll fenn
  • erdő tulajdonosa(i), egyéb jogosulta(k), akkor is, ha az erdőfelújítási kötelezettség a tulajdonjog bejegyzése előtti okból áll fenn

Mi a határideje?

véghasználat befejezésétől vagy az állomány kipusztulásától/csökkenésétől számított második év május31-ig kell megkezdeni, és a Vhr 29§-ban előírt határidőre kell befejezni.

Az erdőgazdálkodó a megadott erdőfelújítási határidőket (első erdősítés és/vagy befejezés) nem tartják be, akkor évenként és hektáronként 50.000 Ft-os erdőgazdálkodási bírságra számíthat.

Az erdőtulajdonosa(i) a megadott erdőfelújítási határidőket (első erdősítés és/vagy befejezés) nem tartják be, akkor alkalmanként  100.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő  erdőgazdálkodási bírságra számíthat.

Amennyiben az erdőgazdálkodó az erdő felújítását nem az erdőtervi előírásnak megfelelően hatjta végre - pl.: más fafajjal újította fel az erdőt, és előzetesen az erdőterv módosítására irányuló eljárást nem kezdeményezett, akkor a kiszabható erdőgazdálkodói bírság az erdőrészlet természetességi kategóriájától függ:

  • átmeneti, kultúrerdő és faültetvény esetén: 30.000 Ft/hektár
  • természetszerű és származék erdők esetén: 60.000 Ft/hektár.

Az erdészeti hatóság a befejezett erdősítéseket a befejezetté nyilvánítást követő öt év elteltével felülvizsgálja (ezt ettől korábban is megteheti). Ha az erdőgazdálkodó tevékenysége vagy mulasztása miatt a felülvizsgálatkor az erdő nem felel meg a termőhelyi adottságoknak vagy a fafajösszetétele kedvezőtlenül megváltozott, akkor hektáronként 200.000 Ft erdőgazdálkodási bírság szabható ki.

Ha az erdőgazdálkodó az erdőnevelési feladatok elmulasztásával akadályozza az erdőtervben előírt célállománytípus kialakulását és fejlődését, annak a károsodott terület után hektáronként 100.000 Ft-os erdőgazdálkodási bírság lehet a következménye.    

Ha az erdőgazdálkodó az erdő faállományának szerkezetét, egészségi állapotát károsan befolyásoló módon hajtja végre  az állomány nevelését, szálalást vagy a fenyőgyanta gyűjtést, akkor a szakszerűtlen beavatkozással érintett területen a károsítás mértékétől függően hektáronként 200.000-tól 400.000 forintig terjedő erdőgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető.

                                                            

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design