MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Erdő igénybevétel

Csererdősítés

A csererdősítés során az igénybe venni kívánt erdő helyett gyakorlatilag egy ugyanolyan vagy jobb (magasabb természeti kategóriájú) erdőt létesítünk, nem erdő művelési ágú területen az igénybevétellel érintett községben, vagy az azzal közvetlenül szomszédos községhatárokban. A szabályozás célja, hogy a megszűntetni kívánt erdő környezetében az erdőterület ne csökkenjen.

A csereerdősítésre tervet kell készíttetni arra jogosult erdészeti szakemberrel, aki a jelenlegi szabályozás szerint felsőfoú végzettségű jogosult erdészeti szakember lehet.

A csererdősítési tervdokmentációt az igénybevételi kérelem mellékleteként kell benyújtani, tervezésére és engedélyezésére az erdőtelepítés, egyéb feltételeire az erdőfelújításra vonatkozó szabályok az irányadóak.

Fontos, hogy a csereerdősítést az erdőigénybevételt kérő ügyfél végezze, tehát harmadik személlyel nem lehet csereerdősítést létesíttetni.

Számítani kell továbbá arra, hogy az igénybevétel feltételeként a csererdősítésnek sikeresen meg kell valósulnia, tehát az erdősítés - és annak átvétele az erdészeti hatóság által - feltétele az igénybevételi engedély záradékolásának.

A csereerdősítés végrehajtása során a normál hatósági ügyintézési és bejelnetési gyakrlatot kell követni.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design