MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Erdőtervtől eltérő gazdálkodás

Erdőtervtől eltérő gazdálkodás engedélyezése

A gazdálkodás 10 évre szóló erdőtervek alapján történik. A  körzeti erdőtervből (pl.: Szatmár-Nagyecsedi, Nyírbátori, stb.) az erdőgazdálkodó saját erdeit tartalmazó kivonatot kap, amelyben erdőrészletenként szerepelnek az állapotadatok, előírások, lehetőségek. Előfordul, hogy olyan erdőfelújítási, fakitermelési munka válik szükségessé, amit az előírások nem tartalmaznak. Ha az ok „vis major” jellegű, előre nem látható, (vihar, tűz, rovar, gomba, stb.), jelzésünkre az erdészeti hatóság hivatalból indított eljárás során módosíthatja az erdőtervet, ill. elrendelheti a munkát. Amennyiben mi magunk szeretnénk változtatni az előíráson, (pl. más fafajjal végeznénk a felújítást, szükségesnek találunk egy nem előírt nevelővágást) és az igény szakmailag kellően megalapozott, akkor eljárási díj ellenében ezt kezdeményezhetjük (szakirányítónk közreműködésével).

Mibe kerül? 25.000 Ft alapdíj + 2.000 Ft erdőrészletenként.

Kérelem tartalma: A kért változtatást szakmailag indokolni kell, értelemszerűen az Erdészeti Hatóságnál nyilvántartott adatokból kell kiindulni.

Mellékletek:

      • A tulajdonos, közös tulajdon esetében a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Amennyiben a tulajdonostársak 2/3-a az erdőgazdálkodóval kötött, erdőgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges szerződésben fenti hozzájárulását már megadta, akkor a szerződés egy másolati példányát lehet csatolni az erdőterv módosítási kérelemhez.
      • Ha a tervezett munka csak az erdőrészlet egy részét érinti, akkor a bejelentéshez csatolni kell a tervezett tevékenységgel érintett részterületet ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát.

 Jogszabályi háttér: Evt 40§ (3) és 19§ (3)

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design