MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Bírságok

- Bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggő erdőgazdálkodási bírságok

1) Használati jogosultság bejelentésének elmulaztása:
Evt 18§ (3) és (4) bek:aki szerződés vagy tulajdonjog bejegyzés alapján erdő használatára jogosult, az köteles a jogosultság keletkezésétől (szerződés kelte, határozat jogerőre emelkedése) számított 30 napon kérelemezni erdőgazdálkodóként való nyilvántartásba vételét (erdészeti hatóságtól, formanyomtatványon, erdész szakirányítóval). Aki ezt elmulasztja, először figyelmeztetésben részesül, és attől számítva 30 napon belül sem kéri nyilvántartásba vételét, akkor 10.000 Ft erdőgazdálkodási bírságot szabhatnak ki rá.

2) Amennyiben az erdőgazdálkodó jogosult erdészeti szakszemélyzet alkalmazására vonaktozó kötelezettségének az erdészeti hatóság felhívása ellenére sem tesz eleget, vagy bekövetkezett változást 8 napon belül nem jelenti be, alkalmanként 10.000 Ft-os erdőgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető.

3) Erdő látogatásának korlátozására vonatkozó előzetes bejelentési kötelezettség:

Evt 95. § (1)- (2): Az erdőgazdálkodó a megjelölt turistautat, a bejelentett lovaglóutat vagy a járműközlekedésre kijelölt utat érintő korlátozást köteles minden alkalommal az erdészeti hatóságnak előzetesen bejelenteni, kivéve, ha azonnali elrendelésre élet, testi épséget közvetlenül veszélyeztető állapot megszüntetése miatt került sor, ha a korlátozás 24 órát meghaladó, azt haladéktalanul be kell jelentenie. Egyéb esetekben, ha az erdő egyes részeinek látogatását korlátozza az erdőgazdálkodó, akkor kell azt előzetesen bejelentenie, ha a korlátozás ideje hosszabb, mint 1 hónap. A két hónapon belüli ismételt korlátozást - időtartamától függetlenül - előzetesen be kell jelenteni. Ha ezen bejelentési kötelezettségét az erdőgazdálkodó elmulasztja, akkor alkalmanként 30 000 Ft erdőgazdálkodási bírsággal sújtható.

4) Jogosulatlanul végzett  fakitermelés vagy egyéb erdőt károsító cselekmény  észlelésének bejelentési kötelezettsége: Evt 102§: Jogosulatlanul végzett fakitermelés vagy egyéb erdőt károsító cselekmény észlelése esetén az erdőgazdálkodó, vagy annak hiányában az erdő tulajdonosa, jogszerű használója haladéktalanul köteles bejelentést tenni a rendőrség és az erdészeti hatóság felé. Ha ezen bejelentési kötelezettségét az erdőgazdálkodó/erdő tulajdonosa/jogszerű használója elmulasztja, akkor alkalmanként 30 000 Ft erdőgazdálkodási bírsággal sújtható.

5) Erdőtelepítés, erdőfelújítás első kivitelezésének bejelentése

Evt 42. § (1) Az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni az erdészeti hatóságnakaz erdőtelepítés elsőkivitelét, illetve a erdőfelújítás sikeres első erdősítését, ezen kívül a Vhr 23§ (2) bek-ben felsorol tevékenységek előzetes bejelentésének felszólítás ellenére történő elmulasztása miatt erdőrészleteknént 30.000 Ft erdőgazdálkodási bírság szabható ki.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design