MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Erdő igénybevétel

Előzetes elvi engedély erdőterület igénybevételére

Az előzetes elvi engedély kérelem benyújtásához nincs szükség a terület tulajdonosának hozzájárulására. Az eljárás célja a szakmai és jogszabályi háttér adta lehetőségek vizsgálata és egy Erdészeti Hatósági álláspont kialakítása, amelyet a későbbiek során alkalmazni lehet.

1.lépés: Mi az a tevékenység amit az adott erdőterületen folytatni akarok és milyen időtartamra? Így megállapítható, hogy milyen típusú az igénybevétel: termelésből kivonás, mezőgazdasági művelésbe vonás, stb..

2.lépés: Miért van szükség az erdő igénybevételére? Csak kivételes esetben és csak a közérdekkel összhangban engedélyezik. Közérdek igazolása történhet a helyi  településrendezési tervvel való összhang igazolásával, vagy ha a tervezett tevékenység közvetlen hatása a közérdek számára előnyösebb, mint az erdőé. A közérdekkel való összhangot minden esetben igazolni kell és az erdészeti hatóság minden esetben vizsgálja. Bizonyítani kell, hogy a tervezett igénybevétel kizárólag az erdőterületen valósulhat meg.

3.lépés: Az Országos Erdőállomány Adattár szerint milyen „típusú” az erdő, amelyet más művelési ágba szeretne vonni? Elsődleges rendeltetése gazdasági, védelmi vagy közjóléti? Milyen a természetességi állapota (fafajösszetétel):természetes, természetszerű, származék, átmeneti, kultúrerdő vagy faültetvény.

Az előzetes elvi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • kérelmező neve, címe;
 • érintett erdő község-hrsz-a, területe;
 • erdő Adattári adati (erdőtag-részlet, terület);
 • a tervezett igénybevétel pontos célja, megnevezése;
 • az igénybevétellel érintett területet kéttized hektáros pontosággal;
 • csererdősítés esetén a csererdősítéssel érintett terület adatait.
 • Kötelező igazolni a közérdekkel való összhangot,
 • Nem kötelező igazolni a rendelkezési jogot (tulajdonosi és egyéb hozzájárulásokat), de az eljárás szempontjából egyszerűbb, ha már most beszerzik.

Mellékelni kell:

 1. az érintett terület beazonosítására alkalmas helyszínrajzot, mimunum 1:10000 méretarányban
 2. környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot

Az igénybevétel kompenzálására a hatóság előírhat:

 • csererdősítési kötelezettséget vagy
 • erdővédelmi járulék fizetési kötelezettséget.

Az előzetes elvi engedély a jogerőre emelkedésétől számított 4 évig érvényes, ennyi idő áll rendelkezésre a végleges engedély beszerzésére. Az előzetes elvi engedély semmilyen konkrét munkavégzésre nem jogosít fel! Az erdészeti hatóság - amennyiben a jogszabályi előírásoknak a végleges kérelem megfelel - az előzetes elvi engedélyéhez kötve van.

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design