MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Nyilvántartásba vétel

Használati jog bejelentési kötelezettség - az erdőgazdálkodói jog keletkezése

Az erdőgazdálkodó jogok és kötelezettségek a jogerős nyilvánatartásba vételével ketkeznek és a törléssel szűnnek meg.

A bejegyzés alapja a jogszerű földhasználatot igazoló okirat, tehát valaki lehet jogszerű földhasználó, azonban az erdészeti hatóságnál erdőgazdálkodóként nem kerül nyilvántartásba az erdőgazdálkodással összefüggő jogokat nem gyakorolhatja.

Erdő esetén a földhasználati nyilvántartást az erdészeti hatóság vezeti.

Aki szerződés alapján erdő használatára jogosult köteles a használati jogát az erdészeti hatósághoz a szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül bejelenteni.

Aki tulajdonosként vagy más nem szerződésen alapuló jogcímen erdő használatára jogosult, a jogcím keletkezésétől (pl.: tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése) számított 30 napon belül köteles az erdészeti hatósághoz használati jogát bejelenteni.

Erdőgazdálkodó hiányában az erdő tulajdonosa(i) kötelesek:

  • az erdő őrzésére,
  • felújítására (újra telepítésére) valamint
  • az erdő károsítót hatások megszüntetésére-megelőzésére/erdő talajának védelmére

vonatkozó szabályok betartására. A szabályok megszegése, vagy a kötelezettség nem teljesítése esetén a tulajdonos (ok) erdőgazdálkodási bírság megfizetésére is kötelezhetőek!

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design