MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Köszönjük szépen!

 
Támogatások / NATURA 2000 erdő

2017-2020 NATURA 2000 erdő támogatás

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-12.2.1-16

A Natura 2000-es hálózathoz tartozó erdőkben, az természetvédelmi előírások betartásából adódó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációjára igényelhet vissza nem térítendő támogatást az erdőgazdálkodó 2020-ig évente.

Támogatásra nem jogosultak: önkormányzatok, költségvetési szervek, legalább 50%-ban állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek.

Nem támogatható területek: legalább 50%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő erdőrészletek.

Erdőgazdálkodási, illetve természetvédelmi bírságolás kizárással járhat.

Támogatási kérelem (amely egyben kifizetési kérelem is) az Egységes Kérelem részeként nyújtható be.

Csak teljes erdőrészlet(ek) támogatható, amelynek a minimális területe 0,25 ha, de egy kérelemben legalább 1,0 ha-t el kell érnie a jogosult erdőrészletek összes területének. Az erdőterületekről jogerős erdőterv-határozattal kell rendelkezni.

A támogatás normatív, és területalapú. A hektáronkénti támogatás 41-237euronak megfelelő forintösszeg közötti. Célállomány-típus csoportonként, korcsoportonként, és természetességi állapottól függően meghatározott.

A támogatási döntésről támogatói okiratot ad ki az irányító hatóság.

A támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül képzésen kell részt venni. (A programozási időn belül egyszer.)

Monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni.

Be kell tartani az erdőtervben, illetve az erdészeti hatóság határozatában előírt Natura 2000-es korlátozásokat.

 

A honlapunkon megjelenő információk nem teljeskörűek, és csak tájékoztató jellegűek. A részletes és aktuális feltételeket, határidőket a támogatási, és egyéb jogszabályok, rendelkezések, határozatok, hivatalos felhívások, közlemények tartalmazzák.

A támogatási lehetőségekről, felhívásokról, azok módosulásáról - az eddigi gyakorlattól eltérően az alábbi internetes elérhetőségen szerezhetnek információkat:

https://www.palyazat.gov.hu/

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design