MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Események, rendezvények

EUTR rendszer bevezetésével kapcsolatos változásokról valamint a földhasználati szerződések módosítása erdőtelepítők erdőgazdálkodóként való bejegyzéséhez előadásokról beszámoló.

Egyesületünk 2016. 07. 21.-én 9.00 órától előadást szervezet az EUTR rendszer bevezetésével kapcsolatos változásokról,  valamint  a földhasználati szerződések módosítása erdőtelepítők  erdőgazdálkodóként való bejegyzéséhez témakörökben.

Az első előadó Lapos Tamás, a NÉBIH EUTR referense volt, az előadásának témája az EUTR rendszer bevezetésével megváltozott erdészeti jogszabályok és kötelezettségek.

A második előadást dr. Balogh Natália erdészeti szaktanácsadó jogász tartotta, melynek témája a földhasználati szerződések módosítása erdőtelepítők erdőgazdálkodóként való bejegyzéséhez.

Lapos Tamás előadásában elmondta, hogy az uniós piaci szereplőknek piacon első alkalommal forgalomba helyező természetes és jogi személyeknek gondossággal” kell eljárniuk és ennek eredményeként minimálisra kell csökkenteniük az illegálisan kitermelt fa forgalomba hozatalának kockázatát. Ezt a forgalmazott fáról, fatermékről szóló információk gyűjtése és azok felhasználásával történő kockázatértékelés által tehetik meg.

A kereskedőknek fatermékeket vásároló és eladó szereplőknek beszállítóikról és vevőikről a faanyagok eredetének egyszerű visszakereshetősége érdekében. Az erre vonatkozó információkat öt évre visszamenőleg meg kell őrizniük és szükség esetén az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

 A rendelet minden olyan vállalkozást érint, amely fa, vagy fatermék forgalmazásával és/vagy kereskedelmével foglalkozik. A kellő gondosság elvén alapuló rendszer összeállítása nem jelenthet komolyabb többletterhet egy jogszerűen működő vállalkozás számára, mivel az a rendes gazdálkodása keretében már jelenleg is rendelkezik a gazdálkodási tevékenységét meghatározó szabályozókkal, amelyek jellemzően már az EUTR szabályozásban foglaltaknak való megfelelést is szolgálják.

A rendelet az Európai Unió területén belül előállított, valamint az importból származó fára és fatermékekre egyaránt vonatkozik, hatálya alól a „térítésmentes” értékesítés sem képez kivételt. Az érvényes FLEGT , vagy CITES engedéllyel rendelkező fát külön vizsgálat nélkül EUTR konformnak kell tekinteni.

 A DDS (DDS: Due Diligence System / Kellő gondosság elvén alapuló rendszer) rendszer összeállításához az Európai Bizottság közreadott egy hivatalos útmutatót, amely segítség lehet abban, hogy a felállításra kerülő rendszer minden lényeges elemet tartalmazzon.

 Egyesületünk igény esetén segítséget nyújt a DDS rendszer kidolgozásában!

 A DDS rendszerről bővebb információt a következő helyen találhatnak:

 http://portal.nebih.gov.hu/-/dds-utmutato-segedletek-az-eutr-szerinti-dokumentacios-rendszer-osszeallitasahoz

 Az előadás témáját képezte a szigorú számadású műveleti lap és szállítójegy sorszámainak igénylési eljárása, a szigorú számadásos nyomtatványok beszerzési modja, a használatba vett nyomtatvány-tömbök bejelentésének a menete.

  • A műveleti lap és műveleti pótlap sorszámtartományát megigényelni, nyomdában előállítatni vagy nyomtatványforgalmazótól megvásárolni kizárólag az erdészeti szakszemélyzetnek áll módjában. A nyomtatványt csak a szakszemélyzet állíthatja ki.
  • A szállítójegy sorszámtartományát megigényelni, nyomdában előállítatni vagy nyomtatványforgalmazótól megvásárolnia a faanyag kereskedelmi lánc tagjainak: az erdőgazdálkodónak és a kereskedőnek van lehetősége. Egyesületünknél mindhárom szigorú számadásos nyomtatvány előzetes egyeztetés után beszerezhető. A nyomtatványokkal foglalkozó ügyintéző a 20/255-4058 –as telefonszámon elérhető.
  • Mindhárom nyomtatványtömb használatának a megkezdését/befejezését be kell jelenteni a Nébih által kezelt elektronikus felületeken, mert ezek elmulasztása esetén az ezen - be nem jelentett - iratok alapján végzett fakitermelés és szállítás illegális fakitermelésnek minősül. A bejelentést a következő elektronikus felületeken lehet megtenni:

 

https://docs.google.com/forms/d/1ciF0urLytbebHO6I3DaR0TIvarwzzov3CFHDvQ731M0/viewform?c=0&w=1

https://docs.google.com/forms/d/1sB2KJiexyHbU6clg7dFXJ96gO29OvwICyisLd1s0rC0/viewform?c=0&w=1

  • Az előadáson felmerült, hogy kinek kell kiállítani a szállítójegyet. A kérdés eldöntéshez szükséges megállapítani, ki rendelkezik a faanyag tulajdonjogával. Amennyiben az erdőgazdálkodó megállapodott a vevővel/kereskedővel, a faanyag kitermelésre került, de még az erdő területét nem hagyta el de a vételár kifizetése/átutalása megtörtént, a vevő/kereskedő kötelessége a szállítójegy kiállítása. Kifizetés/átutalás hiányában a szállítójegy kitöltése az erdőgazdálkodó feladata. 
  • Szállítójegyet csak az erdei fatermékekre és a tűzifára kell kiállítani, feldolgozott termékekre nem!

 A második előadáson Dr. Balogh Natália erdészeti szaktanácsadó jogász beszélt, témája a földhasználati szerződések módosítása erdőtelepítők erdőgazdálkodóként való bejegyzéséhez volt.

Az előadásnak lényegét az általa rendelkezésünkre bocsátott pdf dokumentum tartalmazza.

  

Kapcsolódó dokumentumok

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design